STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
121 Thẩm định và chuyển hồ sơ đề nghị Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cơ quan báo chí địa phương) Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông
122 Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
123 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
124 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
125 Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
126 Thủ tục cấp Giấy phép bưu chính (nội tỉnh) Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
127 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
128 Thủ tục cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
129 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
130 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
131 Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
132 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
133 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
134 Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
135 Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
136 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
137 Thủ tục cấp văn bản xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
138 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư
139 Thủ tục cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất, hư hỏng không sử dụng được Lĩnh vực bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông
140 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư