STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
281 Báo cáo giải trình nhu cầu và thay đổi sử dụng lao động nước ngoài Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
282 Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
283 Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
284 Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
285 Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
286 Đăng ký/Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
287 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Sở Công Thương
288 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Sở Công Thương
289 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Sở Công Thương
290 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế) Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ
291 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Lĩnh vực quản lý cạnh tranh Sở Công Thương
292 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh UBND huyện Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây
293 Cấp Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
294 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
295 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
296 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh UBND huyện Đức Phổ; UBND huyện Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Tư Nghĩa; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Mộ Đức; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Ba Tơ; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây
297 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
298 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
299  Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
300 Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn