STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
181 Hợp nhất công ty luật Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
182 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản VLXD thông thường và than bùn Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
183 Giao lại đất hoặc cho thuê đất Lĩnh vực tài nguyên, môi trường Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
184 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực giáo dục và đào tạo UBND thị xã Đức Phổ; UBND thành phố Quảng Ngãi; UBND huyện Nghĩa Hành; UBND huyện Sơn Hà; UBND huyện Lý Sơn; UBND huyện Sơn Tịnh; UBND huyện Trà Bồng; UBND huyện Minh Long; UBND huyện Sơn Tây; UBND huyện Bình Sơn
185 Gia hạn sử dụng đất Lĩnh vực tài nguyên, môi trường Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
186 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
187 Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định 162/2017/NĐ-CP Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
188 Sáp nhập công ty luật Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
189 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
190 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
191 Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
192 Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
193 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
194 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
195 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
196 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực khoáng sản Sở Tài nguyên và môi trường
197 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
198 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
199 Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi Lĩnh vực khiếu nại tố cáo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi