STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
291 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lĩnh vực an toàn thực phẩm Sở Công Thương
292 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
293 Cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
294 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn