STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
241 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
242 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
243 Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế
244 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
245 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
246 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
247 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
248 Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Lĩnh vực bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp
249 Cấp Giấy phép xe tập lái Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
250 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo