STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
161 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
162 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép bị mất, bị huỷ hoàn toàn hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
163 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
164 Cấp mới giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
165 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
166 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
167 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
168 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa Sở Công Thương
169 Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
170 Tiếp nhận bản Công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn