DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
2 CÔNG TY CỔ PHẦN 30-4 QUẢNG NGÃI Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Trần Nhanh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ni Trần, Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 Công ty TNHH Việt Bá Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Dịch vụ Tiến Thịnh Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Dương Hanh Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
9 DƯƠNG HANH Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương
10 PHẠM THỊ VIÊN Lĩnh vực công nghiệp Sở Công Thương