Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ TẠM DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý tạm thời, mã số biên nhận: 000.00.32.H48-200731-0019

Báo cáo giải trình nhu cầu và thay đổi sử dụng lao động nước ngoài

Văn bản đính kèm thông báo: VB tạm dừng xử lý

'); newWin.document.close(); setTimeout(function() { newWin.close(); }, 10); }