Sở, Ban ngành
 • Sở Thông Tin Truyền Thông
 • Sở LĐ - Thương binh & XH
 • Sở Y tế
 • Sở Tư pháp
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Sở Khoa học Công nghệ
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Đăng ký thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
Video
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Sử dụng điện thoại chụp hồ sơ và đính kèm
 • Đăng ký thủ tục hành chính
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Hướng dẫn đăng ký qua mạng
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
Sở Y tế: 53 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Thủ tục Cấp Giấy Xác nhận quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế. Mức 3 Đăng ký
2 Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng: Mức 3 Đăng ký
3 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo Mức 3 Đăng ký
4 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã Mức 3 Đăng ký
5 Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo: Mức 3 Đăng ký
6 Cấp mới Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) Mức 3 Đăng ký
7 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mức 3 Đăng ký
8 Thủ tục Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Mức 3 Đăng ký
9 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức 3 Đăng ký
10 Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong các trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng Mức 3 Đăng ký
11 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập Mức 3 Đăng ký
12 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức 3 Đăng ký
13 Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Mức 3 Đăng ký
14 Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Mức 3 Đăng ký
15 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp Mức 3 Đăng ký
16 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Mức 3 Đăng ký
17 Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong các trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng Mức 3 Đăng ký
18 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức 3 Đăng ký
19 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Mức 3 Đăng ký
20 Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Mức 3 Đăng ký
21 Thủ tục Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Mức 3 Đăng ký
22 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) Mức 3 Đăng ký
23 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà Mức 3 Đăng ký
24 Thủ tục Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Mức 3 Đăng ký
25 Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Mức 3 Đăng ký
26 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức 3 Đăng ký
27 Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng Mức 3 Đăng ký
28 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 3 Đăng ký
29 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Mức 3 Đăng ký
30 Cấp chứng chỉ hành nghề Dược Mức 3 Đăng ký
31 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chưa bệnh Mức 3 Đăng ký
32 Cấp lại Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" (GPP) Mức 3 Đăng ký
33 Cấp thẻ Người giới thiệu thuốc Mức 3 Đăng ký
34 Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mức 3 Đăng ký
35 Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa Mức 3 Đăng ký
36 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm Mức 3 Đăng ký
37 Thủ tục Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Mức 3 Đăng ký
38 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Mức 3 Đăng ký
39 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 3 Đăng ký
40 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc( đối với Giấy chứng nhận có thời hạn) Mức 3 Đăng ký
41 Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa Mức 3 Đăng ký
42 Công bố, công bố lại sản phẩm mỹ phẩm Mức 3 Đăng ký
43 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức 3 Đăng ký
44 Quảng cáo mỹ phẩm Mức 3 Đăng ký
45 Hội thảo/ tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm Mức 3 Đăng ký
46 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Mức 3 Đăng ký
47 Cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược Mức 3 Đăng ký
48 Hội thảo, giới thiệu thuốc Mức 3 Đăng ký
49 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức 3 Đăng ký
50 Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Mức 3 Đăng ký
51 Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng: Mức 3 Đăng ký
52 Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền Mức 3 Đăng ký
53 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Mức 3 Đăng ký