Thông báo:
kể từ ngày 01/7/2019, các TTHC về lĩnh vực đất đai, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi sẽ chuyển về thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi. Đồng thời, đối với nhóm thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp đang tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ chuyển về thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: 118 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi.
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN VÀ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN